• ნამუშევრის მიწოდება ხორციელდება
  • თბილისში – შეძენიდან 2-4 სამუშაო დღის ინტერვალში.
  • რეგიონებში– 3-5  სამუშაო დღის ინტერვალში.
 • სავალდებულო ნამუშევრის მიტანისთანავე შემოწმება, რათა თავიდან იქნას არიდებული შესაძლო დაზიანების გვიანი აღმოჩენის ფაქტები.
 • შეძენისას მისამართის ველში აუცილებელია ქალაქისა და მისამართის მითითება, სადაც გსურთ ნივთის მიღება
 • ნივთის დაბრუნება ხდება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ნამუშევარი არ შეესაბამება საიტზე განთავსებულ ფოტოს და აღწერას. მიწოდების ღირებულება არ ბრუნდება.
 • ნამუშევრის დაბრუნება/შეძენაზე უარის თქმა ხდება არაუგვიანეს ნამუშევრის  ადგილზე მიწოდებისა.
 • თბილისი5 ლარი
 • თბილისის შემოგარენი – 10 ლარი
 • რეგიონი – ფასი განისაზღვრება ნამუშევრის ზომისა და კონკრეტული რეგიონის გათვალისწინებით